JADWAL UJIAN SKRIPSI PERIODE II SEMESTER GENAP 2011/2012

Author : Administrator | Kamis, 26 April 2012 00:00 WIB
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
Jl. Raya Tlogomas Km. 8 No. 246 Malang Telp. (0341) 464318 Ps. 121
           
JADWAL UJIAN SKRIPSI PERIODE II 
SEMESTER GENAP 2011/2012
           
Hari/Tanggal              : Jumat, 27 April  2012    
Pukul                        : 08.00-09.00 WIB    
No Nama Mahasiswa Nim Penguji Pembimbing  
1. Riska Triandra P.  07360151 1. Dr. Sri Hartiningsih, M.M 1. Fardini Sabilah, M.Pd  
2. Drs. Mas'udi, M.Ed 2. Dr. Masduki, M.Pd  
2. Qurrota A'yun 07360020 1. Drs. Hartono, M.Pd 1. Drs. Estu Widodo, M.Hum   
2. Santi Prastiyowati, S.Pd 2. Drs. Jarum, M.Ed  
3. Dwi Aji Saputra 07360237 1. Dra. Thathit Manon, M.Hum 1. Drs. Soeparto, M.Pd  
2. Puji Sumarsono, M.Ed 2. Rina Wahyu S., M.Ed  
4 Novia Amarten 07360193 1. Dra. Erly Wahyuni, M.Si 1. Riza Elfana, M.A  
  2. Rahmawati K. M, S.Pd, M.PEd 2. Bayu Hendro W., S.Pd, M.Ed, Ph.D  
           
           
Hari/Tanggal              : Jumat, 27 April  2012    
Pukul                        : 09.15-10.15 WIB    
No Nama Mahasiswa Nim Penguji Pembimbing  
1. Agus Tri Prambudi 07360040 1. Fardini Sabilah, M.Pd 1. Dr. Sri Hartiningsih, M.M  
2. Drs. Jarum, M.Ed 2. Drs. Imam Mahfudz  
2. Widi Kurniawan 06360178 1. Dra. Erly Wahyuni, M.Si. 1. Drs. Mas'udi, M.Ed  
2. Rahmawati K. M, S.Pd, M.PEd 2. Bayu Hendro W., S.Pd, M.Ed, Ph.D  
3. Umi Silviah 06360067 1. Riza Elfana, M.A 1. Drs. Soeparto, M.Pd  
2. Puji Sumarsono, M.Ed 2. Dr. Masduki, M.Pd  
           
           
Hari/Tanggal              : Jumat, 27 April  2012    
Pukul                        :  10.30-11.30WIB    
No Nama Mahasiswa Nim Penguji Pembimbing  
1. Ihda Fitriana 07360159 1. Bayu Hendro W., S.Pd, M.Ed, Ph.D 1. Drs. Jarum, M.Ed  
  2. Rahmawati K. M, S.Pd, M.PEd 2. Santi Prastyowati, S.Pd  
2. Fat Hul Hadi 06360027 1. Fardini Sabilah, M.Pd 1. Dra. Thathit Manon A., M. Hum   
2. Rina Wahyu S., M.Ed 2. Drs. Soeparto, M.Pd  
3 Tri Rahayuningtyas 07360198 1. Drs. Hartono, M.Pd 1. Dr. Sri Hartiningsih, M.M  
  2. Puji Sumarsono, M.Ed 2. Nura Inayati, S.E,S.S  
4 Andy Kristianto 06360116 1. Dra. Erly wahyuni, M.Si 1. Dr. Masduki, M.Pd  
  2. Drs. Mas'udi, M.Ed 2. Riza Elfana, M.A  
           
           
Hari/Tanggal              : Jumat, 27 April  2012    
Pukul                        :  13.00-14.00 WIB    
No Nama Mahasiswa Nim Penguji Pembimbing  
1. Nuzul Febryanto  07360133 1. Drs. Jarum, M.Ed 1. Drs. Mas'udi, M.Ed  
2. Riza Elfana, M.A 2. Dra. Dian Inayati, M.Ed  
2. Oni Rochmawati 07360129 1. Bayu Hendro W., S.Pd, M.Ed, Ph.D 1. Drs. Hartono, M.Pd  
2. Rahmawati K. M, S.Pd, M.PEd 2. Drs. Adiloka Sujono, M.Pd  
3. Eva Tri Wahyuningsih 07360033 1. Dr. Sri Hartiningsih, M.M 1. Dra. Thathit Manon A., M. Hum   
2. Santi Prastyowati, S.Pd 2. Rina Wahyu S., M.Ed  
4 Minda Mora 07360055 1. Dra. Erly wahyuni, M.Si 1. Dr. Masduki, M.Pd  
2. Puji Sumarsono, M.Ed 2. Fardini Sabilah, M.Pd  
Hari/Tanggal              : Jumat, 27 April  2012  
Pukul                        :  14.15-15.15 WIB  
No Nama Mahasiswa Nim Penguji Pembimbing
1. Siti Marsyrifah 07360016 1. Drs. Hartono, M.Pd 1. Dr. Sri Hartiningsih, M.M
2. Rahmawati K. M, S.Pd, M.PEd 2. Riza Elfana, M.A
2. Mohammad Aliwafa 07360238 1. Dra. Erly wahyuni, M.Si 1. Dra. Thathit Manon A., M. Hum 
2. Puji Sumarsono, M.Ed 2. Dra. Dian Inayati, M.Ed
3 Naqiyatul Warida 7360169 1. Fardini Sabilah, M.Pd 1. Rina Wahyu S., M.Ed
2. Drs. Mas'udi, M.Ed 2. Bayu Hendro W., S.Pd, M.Ed, Ph.D
4 Andika Alifiah 07360052 1. Drs. Soeparto, M.Pd 1. Dr. Masduki, M.Pd
2. Santi Prastyowati, S.Pd 2. Drs. Jarum, M.Ed

 

Mahasiswa yang ujian pada Hari/Tanggal, Jumat, 27 April  2012 HARUS sudah mengumpulkan berkas 
ujian paling lambat hari Rabu. 25 April 2012 kepada masing-masing penguji dan pembimbing masing-masing. 
Bagi yang tidak memenuhi persyaratan, jurusan berhak MEMBATALKAN pelaksanaan ujian.
         
      Malang, 20 April 2012
        Ketua Jurusan,
       
         
      Fardini Sabilah, M.Pd

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
Jl. Raya Tlogomas Km. 8 No. 246 Malang Telp. (0341) 464318 Ps. 121
         
JADWAL UJIAN SKRIPSI PERIODE II 
SEMESTER GENAP 2011/2012
         
Hari/Tanggal              : Sabtu, 28 April  2012  
Pukul                        : 08.00-09.00 WIB  
No Nama Mahasiswa Nim Penguji Pembimbing
1. Arif Rahman 05360153 1. Bayu Hendro W., S.Pd, M.Ed, Ph.D 1. Dr. Sri Hartiningsih, M.M
2. Rahmawati K. M, S.Pd, M.PEd 2. Drs. Estu Widodo, M.Hum 
2. Shinta Ambasari 06360084 1. Fardini Sabilah, M.Pd 1. Dr. Masduki, M.Pd
2. Santi Prastyowati, S.Pd 2. Dra. Thathit Manon A., M. Hum 
3 Siti Aminah 09360062 1. Drs. Jarum, M.Ed 1. Dra. Erly wahyuni, M.Si
2. Puji Sumarsono, M.Ed 2. Drs. Hartono, M.Pd
4 Devinta Ardy Y/ 05360109 1. Riza Elfana, M.A 1. Drs. Soeparto, M.Pd
2. Rina Wahyu S., M.Ed 2. Ahmad Thohir Yoga, M.Pd, M.Pd
         
         
Hari/Tanggal              : Sabtu, 28 April  2012  
Pukul                        : 09.15-10.15 WIB  
No Nama Mahasiswa Nim Penguji Pembimbing
1. Ikhwanuddin Dallas 06360130 1. Riza Elfana, M.A 1. Dr. Masduki, M.Pd
2. Rina Wahyu S., M.Ed 2. Drs. Jarum, M.Ed
2. Mahfud 07360188 1. Drs. Hartono, M.Pd 1. Drs. Estu Widodo, M.Hum 
2. Santi Prastyowati, S.Pd 2. Dian Inayati, M.Ed
3. Noor Faridha 07360192 1. Dra. Erly wahyuni, M.Si 1. Dr. Sri Hartiningsih, M.M
2. Rahmawati K. M, S.Pd, M.PEd 2. Bayu Hendro W., S.Pd, M.Ed, Ph.D
4 Dina Sylvia Azmi 07360047 1. Fardini Sabilah, M.Pd 1. Drs. Soeparto, M.Pd
2. Puji Sumarsono, M.Ed 2. Dra. Thathit Manon A., M. Hum 
         
         
Mahasiswa yang ujian pada Hari/Tanggal, Sabtu,  28 April  2012 HARUS sudah mengumpulkan berkas 
ujian paling lambat hari kamis, 26 April 2012 kepada masing-masing penguji dan pembimbing masing-masing. 
Bagi yang tidak memenuhi persyaratan, jurusan berhak MEMBATALKAN pelaksanaan ujian.
         
      Malang, 21 April 2012
        Ketua Jurusan,
       
        Fardini Sabilah, M.Pd
       
Shared:

Komentar

Tambahkan Komentar


characters left

CAPTCHA Image