JADWAL UJIAN SKRIPSI PERIODE III 2012

Jum'at, 27 Juli 2012 00:00 WIB   Prodi Pendidikan Bahasa Inggris

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
Jl. Raya Tlogomas Km. 8 No. 246 Malang Telp. (0341) 464318 Ps. 121
           
JADWAL UJIAN SKRIPSI PERIODE III
SEMESTER GENAP 2011/2012
           
Hari/Tanggal              : Selasa, 31 Juli 2012    
Pukul                        : 08.00-09.00 WIB    
No Nama Mahasiswa Nim Penguji Pembimbing  
1. Hidayaturrahman 08360162 1. Fardini Sabilah, M.Pd 1. Santi Prastiyowati, S.Pd  
2. Puji Sumarsono, M.Ed 2. Drs. Imam Mahfudz  
2. Nurissyarifatul I. 06360222 1. Dr. Sri Hartiningsih, M.M 1. Dra. Thathit Manon A., M.Hum  
2. Drs. Mas'udi, M.Ed 2. Dra. Erly Wahyuni, M.Si  
3. Yuni Wahyuningsih 06360233 1. Drs. Soeparto, M.Pd 1. Riza Elfana, M.A  
2. Drs. Jarum, M.Ed 2. Rina Wahyu S, M.Ed  
4. Dolfinus Moktis 07360005 1. Dr. Masduki, M.Pd 1. Drs. Hartono, M.Pd  
2. Rakhmawati Khadijah, M.PEd 2. Munash Fauzie, M.M  
           
Hari/Tanggal              : Selasa, 31 Juli 2012    
Pukul                        : 09.15-10.15 WIB    
No Nama Mahasiswa Nim Penguji Pembimbing  
1. Fuad Hussen 06360151 1. Dra. Thathit Manon A., M.Hum 1. Drs. Mas'udi, M.Ed  
2. Dian Arsitades W., M.Pd 2. Dr. Masduki, M.Pd  
2. Roro Fachmi H. 08360188 1. Dr. Sri Hartiningsih, M.M 1. Drs. Imam Mahfudz  
2. Drs. Hartono, M.Pd 2. Drs. Sudiran, M.Hum  
3 Atika Amalia 08360113 1. Drs. Jarum, M.Ed 1. Fardini Sabilah, M.Pd  
2. Santi Prastiyowati, S.Pd 2. Riza Elfana, M.A  
4 Rudi Romadloni 08360095 1. Dra. Erly Wahyuni, M.Si 1. Munash Fauzie, M.M  
2. Rakhmawati Khadijah, M.PEd 2. Drs. Soeparto, M.Pd  
           
Hari/Tanggal              : Selasa, 31 Juli 2012    
Pukul                        :  10.30-11.30WIB    
No Nama Mahasiswa Nim Penguji Pembimbing  
1. Muhammad Khabibi 08360123 1. Dra. Thathit Manon A., M.Hum 1. Drs. Imam Mahfudz  
2. Puji Sumarsono, M.Ed 2. Dian Arsitades W., M.Pd  
2. Rizdia Ilmimaghfiroh 08360208 1. Rina Wahyu S, M.Ed 1. Drs. Soeparto, M.Pd  
2. Santi Prastiyowati, S.Pd 2. Drs. Sudiran, M.Hum  
3 Jumiati 08360110 1. Dra. Erly Wahyuni, M.Si 1. Drs. Adiloka, M.Pd  
2. Drs. Hartono, M.Pd 2. Dr. Masduki, M.Pd  
4 Lutfia 07360004 1. Riza Elfana, M.A 1. Dr. Sri Hartiningsih, M.M  
2. Drs. Mas'udi, M.Ed 2. Fardini Sabilah, M.Pd  
5 Taqwim Almustaqim 08360045 1. Drs. Jarum, M.Ed 1. Munash Fauzie, M.M  
2. Rakhmawati Khadijah, M.PEd 2. Drs. Sudiran, M.Hum  
           
Hari/Tanggal              : Selasa, 31 Juli2012    
Pukul                        :  12.15-13.15 WIB    
No Nama Mahasiswa Nim Penguji Pembimbing  
1. Susianik 07360166 1. Drs. Jarum, M.Ed 1. Riza Elfana, M.A  
2. Rakhmawati Khadijah, M.PEd 2. Drs. Mas'udi, M.Ed  
2. Arief Moertopo 07360244 1. Fardini Sabilah, M.Pd 1. Munash Fauzie, M.M  
2. Puji Sumarsono, M.Ed 2. Rina Wahyu S, M.Ed  
3. Novi Widyatama 08360066 1. Drs. Soeparto, M.Pd 1. Dr. Sri Hartiningsih, M.M  
2. Santi Prastiyowati, S.Pd 2. Dra. Thathit Manon A., M.Hum  
4 Mia Arifah Husnudin 07360217 1. Dr. Masduki, M.Pd 1. Dra. Erly Wahyuni, M.Si  
2. Dian Arsitades W., M.Pd 2. Dian Inayati, M.Ed  
           
           
           
Mahasiswa yang ujian pada Hari Selasa tanggal 31 Juli2012 HARUS sudah mengumpulkan  
berkas ujian palinglambat hari Sabtu, 28 Juli 2012 kepada masing-masing penguji dan pembimbing.   
Bagi yang tidak memenuhi persyaratan, jurusan berhak MEMBATALKANpelaksanaan ujian.  
           
      Malang, 27 Juli 2012  
        Ketua Jurusan,  
         
           
      Fardini Sabilah, S.Pd, M.Pd  
           
           
 
 
 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
Jl. Raya Tlogomas Km. 8 No. 246 Malang Telp. (0341) 464318 Ps. 121
           
JADWAL UJIAN SKRIPSI PERIODE III
SEMESTER GENAP 2011/2012
           
Hari/Tanggal              : Rabu, 1 Agustus 2012    
Pukul                        : 08.00-09.00 WIB    
No Nama Mahasiswa Nim Penguji Pembimbing  
1. Agung Prasetyo 07360125 1. Dr. Masduki, M.Pd 1. Dra. Erly Wahyuni, M.Si  
2. Riza Elfana, M.A 2. Munash Fauzie, M.M  
2. Khurun' iyn 08360012 1. Fardini Sabilah, M.Pd 1. Rina Wahyu S, M.Ed  
2. Drs. Hartono, M.Pd 2. Santi Prasetyawati, S. Pd  
3. Happy Septian R. N. 07360164 1. Dr. Sri Hartiningsih, M.M 1. Drs. Jarum, M.Ed  
2. Puji Sumarsono, M.Ed 2. Drs. Adiloka, M.Pd  
4 Fauzia Ni'mah 08360174 1. Dra. Thathit Manon A., M.Hum 1. Drs. Soeparto, M.Pd  
2. Bayu Hendro, M.Ed. Ph.D 2. Drs. Imam Mahfudz  
           
Hari/Tanggal              : Rabu, 1 Agustus 2012    
Pukul                        : 09.15-10.15 WIB    
No Nama Mahasiswa Nim Penguji Pembimbing  
1. Fakhrudin Rahmad 07360069 1. Bayu Hendro, M.Ed. Ph.D 1. Dra. Erly Wahyuni, M.Si  
2. Rakhmawati Khadijah, M.PEd 2. Drs. Soeparto, M.Pd  
2. Danang Ari Wibowo 07360224 1. Fardini Sabilah, M.Pd 1. Drs. Masduki, M.Pd  
2. Drs. Imam Mahfudz 2. Santi Prastiyowati, S.Pd  
3 Dimas Arif Prasetyo 07360189 1. Dr. Sri Hartiningsih, M.M 1. Riza Elfana, M.A  
2. Puji Sumarsono, M.Ed 2. Rina Wahyu S, M.Ed  
4 Andina K. 07360109 1. Dra. Thathit Manon A., M.Hum 1. Drs. Estu Widodo, M.Hum  
2. Munash Fauzie, M.M 2. Drs. Jarum, M.Ed  
           
Hari/Tanggal              : Rabu, 1 Agustus 2012    
Pukul                        :  10.30-11.30WIB    
No Nama Mahasiswa Nim Penguji Pembimbing  
1. Duwi Astuti 07360186 1. Dra. Erly Wahyuni, M.Si 1. Dra. Thathit Manon A., M.Hum  
2. Santi Prastiyowati, S.Pd 2. Dr. Sri Hartiningsih, M.M  
2. Eka Listiana Ifana 08360248 1. Bayu Hendro, M.Ed. Ph.D 1. Drs. Jarum, M.Ed  
2. Rakhmawati Khadijah, M.PEd 2. Drs. Mas'udi, M.Ed  
3 Yudha Baskoro 07360158 1. Dr. Masduki, M.Pd 1. Drs. Adiloka, M.Pd  
2. Drs. Imam Mahfudz 2. Munash Fauzie, M.M  
4 Siska Pristiana 08360145 1. Riza Elfana, M.A 1. Fardini Sabilah, M.Pd  
2. Puji Sumarsono, M.Ed 2. Rina Wahyu S, M.Ed  
           
Hari/Tanggal              : Rabu, 1 Agustus 2012    
Pukul                        :  12.15-13.15 WIB    
No Nama Mahasiswa Nim Penguji Pembimbing  
1. Nadia Cinta Putinesia 07360003 1. Riza Elfana, M.A 1. Drs. Soeparto, M.Pd  
2. Drs. Hartono, M.Pd 2. Drs. Mas'udi, M.Ed  
2. Clarashinta Vina R. 07360108 1. Dr. Masduki, M.Pd 1. Dra. Erly Wahyuni, M.Si  
2. Santi Prastiyowati, S.Pd 2. Dra. Thathit Manon A., M.Hum  
3. Ema Deviana 08360146 1. Drs. Jarum, M.Ed 1. Fardini Sabilah, M.Pd  
2. Rakhmawati Khadijah, M.PEd 2. Drs. Sudiran, M.Hum  
4 Pritha Indraswari L. 08360011 1. Dr. Sri Hartiningsih, M.M 1. Munash Fauzie, M.M  
2. Puji Sumarsono, M.Ed 2. Drs. Adiloka, M.Pd  
           
Hari/Tanggal              : Rabu, 1 Agustus 2012    
Pukul                        :  13.30-14.30 WIB    
No Nama Mahasiswa Nim Penguji Pembimbing  
1. Karina Sari  08360154 1. Riza Elfana, M.A 1. Drs. Sudiran, M.Hum  
2. Bayu Hendro, M.Ed. Ph.D 2. Drs. Soeparto, M.Pd  
2. Intan Pravitasari 07360242 1. Dr. Masduki, M.Pd 1. Fardini Sabilah, M.Pd  
2. Santi Prastiyowati, S.Pd 2. Rina Wahyu S, M.Ed  
3. Danny Arry Sandy 201110100312244 1. Dra. Thathit Manon A., M.Hum 1. Drs. Jarum, M.Ed  
2. Munash Fauzie, M.M 2. Nura Inayati, S.E, S.S.  
4 Ani Wijayanti  07360176 1. Dra. Erly Wahyuni, M.Si 1. Dr. Sri Hartiningsih, M.M  
2. Rakhmawati Khadijah, M.PEd 2. Drs. Estu Widodo, M.Hum  
           
Mahasiswa yang ujian pada Hari Rabu 1  Agustus 2012 HARUS sudah mengumpulkan  
berkas ujian palinglambat hari Senin, 30 Juli 2012 kepada masing-masing penguji dan pembimbing.   
Bagi yang tidak memenuhi persyaratan, jurusan berhak MEMBATALKANpelaksanaan ujian.  
           
        Malang, 27 Juli 2012  
        Ketua Jurusan,  
           
           
        Fardini Sabilah, S.Pd, M.Pd  
           
           
           
           
 
 
       
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
Jl. Raya Tlogomas Km. 8 No. 246 Malang Telp. (0341) 464318 Ps. 121
           
JADWAL UJIAN SKRIPSI PERIODE III
SEMESTER GENAP 2011/2012
           
Hari/Tanggal              : Kamis, 2 Agustus 2012    
Pukul                        : 08.00-09.00 WIB    
No Nama Mahasiswa Nim Penguji Pembimbing  
1. Anggita Dwi Trisnanda 08360215 1. Dr. Masduki, M.Pd 1. Drs. Soeparto, M.Pd  
2. Munash Fauzie, M.M 2. Santi Prastiyowati, S.Pd  
2. Cicik Kelamdari 07360223 1. Riza Elfana, M.A 1. Dra. Thathit Manon A., M.Hum  
2. Puji Sumarsono, M.Ed 2. Drs. Jarum, M.Ed  
3. Dessy Vilast T. 06360239 1. Bayu Hendro, M.Ed. Ph.D 1. Dra. Erly Wahyuni, M.Si  
2. Drs. Hartono, M.Pd 2. Rina Wahyu S, M.Ed  
4 Dessy Christin A. 08360159 1. Fardini Sabilah, M.Pd 1. Dr. Sri Hartiningsih, M.M  
  2. Drs. Sudiran, M.Hum 2. Drs. Mas'udi, M.Ed  
Hari/Tanggal              : Kamis, 2 Agustus 2012    
Pukul                        : 09.15-10.15 WIB    
No Nama Mahasiswa Nim Penguji Pembimbing  
1. Rizal Fadhli N. 08360113 1. Dr. Masduki, M.Pd 1. Drs. Adiloka, M.Pd  
2. Riza Elfana, M.A 2. Drs. Soeparto, M.Pd  
2. Tyas Dwi Anggraeni 06360095 1. Drs. Hartono, M.Pd 1. Rina Wahyu S, M.Ed  
2. Rakhmawati Khadijah, M.PEd 2. Drs. Jarum, M.Ed  
3 ST. Ayu Surayya 08360054 1. Fardini Sabilah, M.Pd 1. Dr. Sri Hartiningsih, M.M  
2. Bayu Hendro, M.Ed. Ph.D 2. Drs. Mas'udi, M.Ed  
4 Miftahul Umam 07360101 1. Dra. Erly Wahyuni, M.Si 1. Drs. Estu Widodo, M.Hum  
2. Drs. Sudiran, M.Hum 2. Dra. Thathit Manon A., M.Hum  
           
Hari/Tanggal              : Kamis, 2 Agustus 2012    
Pukul                        :  10.30-11.30WIB    
No Nama Mahasiswa Nim Penguji Pembimbing  
1. Reza Azwan Alfarisi 07360012 1. Fardini Sabilah, M.Pd 1. Drs. Soeparto, M.Pd  
2. Rina Wahyu S, M.Ed 2. Drs. Adiloka, M.Pd  
2. Naili Izzati R. 08360010 1. Dr. Masduki, M.Pd 1. Drs. Jarum, M.Ed  
2. Riza Elfana, M.A 2. Drs. Mas'udi, M.Ed  
3 Septy Rosinta Devi 07360177 1. Dra. Thathit Manon A., M.Hum 1. Dr. Sri Hartiningsih, M.M  
2. Drs. Hartono, M.Pd 2. Drs. Estu Widodo, M.Hum  
4 Fathonati K.S 05360010 1. Dra. Erly Wahyuni, M.Si 1. Santi Prastiyowati, S.Pd  
2. Puji Sumarsono, M.Ed 2. Drs. Sudiran, M.Hum  
           
Mahasiswa yang ujian pada Hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 HARUS sudah mengumpulkan  
berkas ujian paling lambat hari Selasa, 31 Juli 2012 kepada masing-masing penguji dan pembimbing.   
Bagi yang tidak memenuhi persyaratan, jurusan berhak MEMBATALKANpelaksanaan ujian.  
           
      Malang, 27 Juli 2012  
        Ketua Jurusan,  
         
           
      Fardini Sabilah, S.Pd, M.Pd  
           
           
Shared: