JADWAL UJIAN SKRIPSI PERIODE IV 2012

Kamis, 25 Oktober 2012 00:00 WIB   Prodi Pendidikan Bahasa Inggris

JADWAL UJIAN SKRIPSI PERIODE IV
SEMESTER GANJIL 2012/2013
         
Hari/Tanggal              : Senin, 29 Oktober 2012  
Pukul                        : 09.00-10.00 WIB  
No Nama Mahasiswa Nim Penguji Pembimbing
1. Fitri Noordini 08360036 1. Dra. Erly Wahyuni, M.Si. 1. Dr. Sri Hartiningsih, M.M
2. Puji Sumarsono, M.Ed. 2. Rina Wahyu S, M.Ed
2. Melda Pusvita Dewi 08360204 1. Riza Elfana, M.A 1. Drs. Mas'udi, M.Ed
2. Dian Arsitades, M.Pd    2. Drs. Jarum, M.Ed
3. Deny Widyayanti 07360214 1. Drs. Hartono, M.Pd. 1. Fardini Sabilah, M.Pd
2. Santi Prastiyowati, S.Pd 2. Dra. Thathit Manon A., M.Hum
4. Nur Suly Siska S. 07360093 1. Rahmawati Khadijah, M.PEd 1. Dr. Masduki, M.Pd
2. Drs. Imam Mahfudz 2. Drs. Soeparto, M.Pd
         
Hari/Tanggal              : Senin, 29 Oktober 2012  
Pukul                        : 10.15-11.15 WIB  
No Nama Mahasiswa Nim Penguji Pembimbing
1. Lulud Oktaviani 08360030 1. Drs. Hartono, M.Pd. 1. Dra. Thathit Manon A., M.Hum
2. Drs. Imam Mahfudz 2. Drs. Jarum, M.Ed
2. Neni Haryanti 08360006 1. Dra. Erly Wahyuni, M.Si. 1. Drs. Soeparto, M.Pd
    2. Puji Sumarsono, M.Ed. 2. Rina Wahyu S, M.Ed
3 Qoirul Mansur D. 08360021 1. Bayu Hendro, M.Ed, Ph. D. 1. Riza Elfana, M.A
2. Santi Prastiyowati, S.Pd 2. Drs. Mas'udi, M.Ed
4 Muhammad Muhklish 07360131 1. Dr. Sri Hartiningsih, M.M 1. Dr. Masduki, M.Pd
  2. Dian Arsitades, M.Pd    1. Fardini Sabilah, M.Pd
         
Hari/Tanggal              : Senin, 29 Oktober 2012  
Pukul                        : 11.30-12.30 WIB  
No Nama Mahasiswa Nim Penguji Pembimbing
1. Siska Novia Ardhianti 08360170 1. Fardini Sabilah, M.Pd 1. Dr. Masduki, M.Pd
2. Drs. Mas'udi, M.Ed 2. Iswahyuni, M.Pd
2. Dinul Haq Sabyli 08360065 1. Dra. Thathit Manon A., M.Hum 1. Santi Prastiyowati, S.Pd
2. Puji Sumarsono, M.Ed. 2. Drs. Imam Mahfudz
3 Fitria Hari Utami 07360119 1. Dra. Erly Wahyuni, M.Si. 1. Drs. Jarum, M.Ed
2. Rahmawati Khadijah, M.PEd 2. Rina Wahyu S, M.Ed
4 Khotibul Umami 08360117 1. Drs. Hartono, M.Pd. 1. Drs. Soeparto, M.Pd
2. Santi Prastiyowati, S.Pd 2. Riza Elfana, M.A
         
Hari/Tanggal              : Senin, 29 Oktober 2012  
Pukul                        : 13.30-14.30 WIB  
No Nama Mahasiswa Nim Penguji Pembimbing
1. Rio Rizki Illahi 08360014 1. Drs. Hartono, M.Pd. 1. Riza Elfana, M.A
2. Dian Arsitades, M.Pd    2. Rina Wahyu S, M.Ed
2. Diah Asrifah 08360125 1. Dra. Erly Wahyuni, M.Si. 1. Drs. Masduki, M.Pd
2. Puji Sumarsono, M.Ed. 2. Fardini Sabilah, M.Pd
3 Sri Novi Hariyanti 07360156 1. Dra. Thathit Manon A., M.Hum 1. Drs. Estu Widodo, M.Hum
2. Santi Prastiyowati, S.Pd 2. Drs. Mas'udi, M.Ed
4 Maya Ardhila 08360020 1. Bayu Hendro, M.Ed, Ph. D. 1. Iswahyuni, M.Pd
2. Rahmawati Khadijah, M.PEd 2. Drs. Adiloka, M.Pd
         
Berkas ujian paling lambat hari Kamis, 25 Oktober 2012 kepada masing-masing penguji dan pembimbing. 
Bagi yang tidak memenuhi persyaratan, jurusan berhak MEMBATALKANpelaksanaan ujian.
         
      Malang, 24 Oktober 2012
        Ketua Jurusan,
       
       
      Fardini Sabilah, S.Pd, M.Pd
JADWAL UJIAN SKRIPSI PERIODE IV
SEMESTER GANJIL 2012/2013
         
Hari/Tanggal              : Selasa, 30 Oktober 2012  
Pukul                        : 09.00-10.00 WIB  
No Nama Mahasiswa Nim Penguji Pembimbing
1. Ike Arie Murdiyanti  07360228 1. Dra. Erly Wahyuni, M.Si. 1. Drs. Jarum, M.Ed
2. Dian Inayati, M.Ed. 2. Rina Wahyu S, M.Ed
2. Hanifah Al Hidayah 08360120 1. Dra. Thathit Manon A., M.Hum 1. Drs. Soeparto, M.Pd
2. Puji Sumarsono, M.Ed. 2. Drs. Estu Widodo, M. Hum
3. Ismaya Andini L. 08360237 1. Drs. Hartono, M.Pd. 1. Dr. Masduki, M.Pd
2. Rahmawati Khadijah, M.PEd 2. Drs. Adiloka, M.Pd
         
Hari/Tanggal              : Selasa, 30 Oktober 2012  
Pukul                        : 10.15-11.15 WIB  
No Nama Mahasiswa Nim Penguji Pembimbing
1. Winaroh Andini  07360072 1. Dra. Erly Wahyuni, M.Si. 1. Rina Wahyu S, M.Ed
2. Rahmawati Khadijah, M.PEd 2. Dian Inayati, M.Ed.
Catur Wahyu F. 08360131 1. Riza Elfana, M.A 1. Drs. Masduki, M.Pd
2. Puji Sumarsono, M.Ed. 2. Drs. Soeparto, M.Pd
         
         
Hari/Tanggal              : Selasa, 30 Oktober 2012  
Pukul                        : 11.30-12.30 WIB  
No Nama Mahasiswa Nim Penguji Pembimbing
1. Rafika Rabba Farah 08360002 1. Dr. Masduki, M.Pd 1. Rina Wahyu S, M.Ed
2. Dra. Erly Wahyuni, M.Si. 2. Riza Elfana, M.A
2 Rahmatiah 07360024 1. Dra. Thathit Manon A., M.Hum 1. Drs. Soeparto, M.Pd
2. Bayu Hendro, M.Ed, Ph. D. 2. Drs. Estu Widodo, M. Hum
         
         
Hari/Tanggal              : Selasa, 30 Oktober 2012  
Pukul                        : 13.30-14.30 WIB  
No Nama Mahasiswa Nim Penguji Pembimbing
1. Iman Setiabudi 07360028 1. Dr. Sri Hartiningsih, M.M 1. Rina Wahyu S, M.Ed
2. Drs. Jarum, M.Ed 2. Drs. Mas'udi, M.Ed
         
Berkas ujian paling lambat hari Kamis, 25 Oktober 2012 kepada masing-masing penguji dan pembimbing. 
Bagi yang tidak memenuhi persyaratan, jurusan berhak MEMBATALKANpelaksanaan ujian.
         
        Malang, 24 Oktober 2012
        Ketua Jurusan,
         
         
        Fardini Sabilah, S.Pd, M.Pd
Shared: