JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP 2011/2012

Jum'at, 13 April 2012 00:00 WIB   Prodi Pendidikan Bahasa Inggris

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
                       
JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER
 SEMESTER GENAP 2011/2012
                       
Senin, 16 April 2012                    
Jam MATA KULIAH JUR Sem Kls Pst Dosen Tempat Pengawas
Sesuai Jadwal Kuliah AIK II* BING II A   Tim AIK Masjid Tim AIK
AIK II* BING II B  
AIK II* BING II C  
AIK II* BING II D  
AIK II* BING II E  
AIK II* BING II F  
 
Sesuai Jadwal Kuliah AIK IV* BING VI A   Tim AIK Masjid Tim AIK
AIK IV* BING VI B  
AIK IV* BING VI C  
AIK IV* BING VI D  
AIK IV* BING VI E  
AIK IV* BING VI F  
 
IV.12.20 - 13.35 ESP - Reading  BING II A 50 Masyhud, S.Pd. 616, LMT 16 9 8 6
ESP - Reading  BING II B 53 Reka Tri Maryoan, S.Pd 518, 520 26 28 36 18
ESP - Reading  BING II D 53 Nur Arifin, S.Pd. 1.02, 1.04 19 29 11 25
ESP - Reading  BING II E 54 Adityo, S.S. 1.06, 5.6 1 23 24 27
 
V.13.45 - 15.00 Writing II BING IV E 30 Drs. Munaz Fauzi 518, 520 18 16 40 26
Translation I (Pil) BING VI A 17 Dra. Thathit M.A, M.Hum 616 36 19    
TEFL BING IV A 38 Afida Safriani, M.A 1.02, 1.04 41 29 11 25
TEFL BING IV C 33 Afida Safriani, M.A 1.06, 5.6 1 23 24 27
                       
Selasa, 17 April 2012                
Jam MATA KULIAH JUR Sem Kls PST Dosen Tempat Pengawas
I. 07.30 - 08.45 Poetry BING IV A 55 Dra.Thathit M.A, M.Hum 616, LMT 36 27 28 29
Poetry BING IV B 36 Dra.Thathit M.A, M.Hum 518, 520 4 24 10 1
Poetry BING IV C 51 Dra.Thathit M.A, M.Hum 1.02, 1.04 9 8 3 23
Business English I (Pil) BING VI B 61 Nura Inayati, SE. SS. 1.06, 5.6 20 13 14 33
 
II. 08.55 - 10.10 Prose BING IV A 24 Dr. Sri Hartiningsih, MM 616 33 27    
Prose BING IV B 59 Dr. Sri Hartiningsih, MM 518, 520 4 24 35 1
Prose BING IV C 56 Dr. Sri Hartiningsih, MM 1.02, 1.04 9 8 3 23
 
III.10.20 - 11.35 Poetry BING IV D 58 Dra. Erly W, M.Si 616, LMT 33 16 28 29
Poetry BING IV E 57 Dra. Erly W, M.Si 518, 520 7 25 35 1
Poetry BING IV F 47 Dra. Erly W, M.Si 1.02, 1.04 19 26 9 23
 
IV.12.20 - 13.35 Prose BING IV D 52 Dr. Sri Hartiningsih, MM 616, LMT 33 16 24 1
Prose BING IV E 59 Dr. Sri Hartiningsih, MM 518, 520 7 35 6 32
Prose BING IV F 47 Dr. Sri Hartiningsih, MM 1.02, 1.04 19 26 28 29
 
V.13.45 - 15.00 Reading Comprehension II BING II A 28 Drs. Sudaryono 1. 02 34 15    
Reading Comprehension II BING II B 23 Drs. Sudaryono 1. 04 7 31    
Reading Comprehension II BING II C 25 Drs. Sudaryono 1. 06 16 17    
Intro to Linguistics BING II E 47 Drs. Jarum, M.Ed 616, LMT 11 5 12 32
Intro to Linguistics BING II F 50 Drs. Jarum, M.Ed 518, 520 25 35 6 19
 
VI. 15.20 - 16.35 Reading Comprehension II BING II F 28 Drs. Marzuki, M.Pd 1. 02 34 15    
Reading Comprehension II BING II G 29 Drs. Marzuki, M.Pd 1. 04 9 31    
Reading Comprehension II BING II H 25 Drs. Marzuki, M.Pd 1. 06 16 17    
Reading Comprehension II BING II I 26 Dian Arsitades, M.Pd 616 5 11    
Reading Comprehension II BING II J 24 Dian Arsitades, M.Pd LMT 27 32    
Reading Comprehension II BING II K 28 Dian Arsitades, M.Pd 518 18 19    
 
                       
                       
Rabu, 18 April 2012
Jam MATA KULIAH JUR Sem Kls Pst Dosen Tempat Pengawas
I. 07.30 - 08.45 Structure II BING II D 28 Rahmawati, M.PEd 616 25 1    
Structure II BING II E 29 Rahmawati, M.PEd 1. 02 19 23    
Structure II BING II F 28 Rahmawati, M.PEd 1. 04 24 8    
Structure II BING II G 30 Rahmawati, M.PEd 1. 06 16 17    
Structure II BING II K 30 Riza Elfana, M.A 518 28 29    
Structure II BING II L 24 Riza Elfana, M.A 520 27 11    
 
II. 08.55 - 10.10 Vocabulary BING II A 54 Santi Prastiyowati, S.Pd 518, 520 29 28 8 11
Vocabulary BING II B 53 Santi Prastiyowati, S.Pd 616, LMT 25 1 7 20
Vocabulary BING II C 57 Santi Prastiyowati, S.Pd 1.02, 1.04 19 23 27 24
Vocabulary BING II D 58 Santi Prastiyowati, S.Pd 1.06, 5.6 16 35 17 35
 
III.10.20 - 11.35 Vocabulary BING II E 49 Nura Inayati, SE, SS. 616, LMT 20 1 7 25
Vocabulary BING II F 50 Nura Inayati, SE, SS. 518, 520 27 28 40 11
 
V.13.45 - 15.00 Perencanaan & Strategi Pembelajaran BING VI A 44 Drs. Munaz Fauzi 616, LMT 39 8 39 24
Perencanaan & Strategi Pembelajaran BING VI B 52 Drs. Munaz Fauzi 518, 520 9 19 40 28
Perencanaan & Strategi Pembelajaran BING VI C 45 Drs. Munaz Fauzi 1.02, 1.04 18 1 29 27
 
VI. 15.20 - 16.35 Structure II BING II A 30 Nurul Taufik, S.Pd 616 8 9    
Structure II BING II B 26 Nurul Taufik, S.Pd LMT 39 19    
Structure II BING II C 27 Nurul Taufik, S.Pd 1. 02 18 1    
 
Kamis, 19 April 2012
Jam MATA KULIAH JUR Sem Kls PSt Dosen Tempat Pengawas
I. 07.30 - 08.45 Profesi Keguruan BING II A 49 Dr. Nurul Mahmudati 616, LMT 21 27 1 33
Profesi Keguruan BING II B 54 Dr. Nurul Mahmudati 518, 520 30 16 25 28
Profesi Keguruan BING II C 54 Dr. Nurul Mahmudati 1.02, 1.04 1 23 19 40
 
                       
                       
II. 08.55 - 10.10 Profesi Keguruan BING II D 75 Dra. Siti Zaenab, M.Kes 616, LMT 30 27 1 33
Profesi Keguruan BING II E 48 Dra. Siti Zaenab, M.Kes 518, 520 21 16 25 28
Profesi Keguruan BING II F 50 Dra. Siti Zaenab, M.Kes 1.02, 1.04 23 29 19 40
Psycholinguistics BING VI A 60 Drs. Suprapto, M.Pd 1.06, 5.6 8 36 24 11
 
III.10.20 - 11.35 Psycholinguistics BING VI B 60 Drs. Suprapto, M.Pd 518, 520 24 16 25 23
Psycholinguistics BING VI C 60 Drs. Suprapto, M.Pd 1.02, 1.04 25 29 19 40
Psycholinguistics BING VI D 60 Drs. Suprapto, M.Pd 1.06, 5.6 31 36 24 11
Psycholinguistics BING VI E 60 Drs. Suprapto, M.Pd 616, LMT 30 8 1 33
 
IV.12.20 - 13.35 Reading Comprehension IV BING IV H 25 Khairuddin, M.Pd 616 12 13    
Reading Comprehension IV BING IV I 28 Khairuddin, M.Pd LMT 17 14    
Reading Comprehension IV BING IV J 30 Khairuddin, M.Pd 518 38 1    
Reading Comprehension IV BING IV K 22 Puji Sumasono, M.Ed 1. 04 24 25    
Reading Comprehension IV BING IV L 21 Puji Sumasono, M.Ed 1. 06 2 23    
 
V.13.45 - 15.00 Reading Comprehension IV BING IV A 24 Meita Kurniawati, S.Pd 616 12 13    
Reading Comprehension IV BING IV B 17 Meita Kurniawati, S.Pd LMT 17 14    
Reading Comprehension IV BING IV C 30 Meita Kurniawati, S.Pd 518 38 1    
Reading Comprehension IV BING IV D 18 Trifita S.S.Pd 520 12 6    
Reading Comprehension IV BING IV E 28 Trifita S.S.Pd 1. 02 37 9    
Reading Comprehension IV BING IV F 25 Agus Eko, M.Pd 1.04 24 25    
Reading Comprehension IV BING IV G 16 Agus Eko, M.Pd 1. 06 2 23    
 
Keterangan:                    
Jam ke I 07.30 - 08.45                    
Jam  ke II 08.55 - 10.10                    
Jam ke III 10.20 - 11.35                    
Jam ke IV 12.20 - 13.35                    
Jam ke V 13.45 - 15.00                    
Jam ke VI 15.20 - 16.35                    
Jam ke VII 16.45 - 18.00                    
* Mata Kuliah AIK diujikan sesuai dengan jadwal kuliah seperti biasa dan bertempat di masjid.          
              Malang, 12 April 2012,        
              Ketua Jurusan,        
                       
                       
                       
              Fardini Sabilah, S.Pd, M.Pd        
Shared: