PENGUMUMAN SEMESTER SELA GANJIL 2012-2013

Jum'at, 13 Juli 2012 00:00 WIB   Prodi Pendidikan Bahasa Inggris

     
           
Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa yang hendak menempuh Kuliah Sela (Semester Pendek) Semester ganjil 2012-2013. Kuliah Sela masih belum bisa dibuka dikarenakan masih belum memenuhi kuota (10 mahasiswa). Silahkan untuk menghubungi teman-teman yang lain agar bisa memenuhi jumlah minimal penyelenggaraan Kuliah Sela.
Berikut adalah data jumlah sementara mahasiswa yang akan mengikuti Kuliah Sela.
PENDATAAN SEMESTER SELA GENAP 2011-2012
           
No Mata kuliah Nama Mahasiswa NIM NOMER HP Keterangan
1 Research in English  Mualifah Prasanti 09360112 081945526260  
    Andromeda F. 09360217 081234097024  
    Fahmi Fajriansyah 09360067 087759757956  
           
2 Profesi Keguruan Afif Irawan  201010100311242 08980093869  
    Umi Khuriatul N. 201110100311069 087857460189  
    Maruf Rifanda 201110100311079 085755548856  
    Yan Cahya R.P. 09360065 081335260441  
           
3 Reading Comprehension II Fahmi Fajriansyah 09360067 087759757956  
    Agustina Triandisasi 08360080 081312258005  
           
4 Reading Comprehension III Agustina Triandisasi 08360080 081312258005  
           
5 Reading Comprehension IV Agustina Triandisasi 08360080 081312258005  
           
6 Pengembangan Kurikulum Yan Cahya R.P. 09360065 081335260441  
           
8 Bahasa Indonesia Ahmad Husairi 201010100311226 085249993033  
           
9 Intro. To Literarture Ahmad Husairi 201010100311226 085249993033  
    Yani Faturrahman 201010100311123 081350910951  
           
10 Prose Ika Faizatul U. 09360279 081937980935  
    Ardi widyatama 06360034 085791909699  
    Rimas Aldilaga 07360207 081944888793  
    Dimas Raditiya 201010100311123 081335260440  
           
11 Pend. Kewarganegaraan Maya Nanda R. 201010100311001 085335222294  
    Asih Rahmayanti 201010100311036 085755257192  
    Mareta Tika E. 201010100311048 085785734727  
           
12 Structure I Eny Ernawati 08360261 085645018161  
    Yani Faturrahman 201010100311123 081350910951  
    Annisa Jaturrahman 201110100311235 087766977116  
    Azril Firdani 08360278 089680747501  
           
13 Structure II Hendra Wahyu S.  08360262 087854122048  
    Yani Faturrahman 201010100311123 081350910951  
    Azril Firdani 08360278 089680747501  
    Risky Junaedi Eko 201110100311064 085233399996  
    Umi Khuriatul N. 201110100311069 087857460189  
    Maruf Rifanda 201110100311079 085755548856  
    Dian Fatmawati 201110100311086 08978324296  
           
14 Listening I Ismail Hari K. 201110100311071 085335559007  
    Hamid Rahman 06360047 081234529620  
    Annisa Jaturrahman 201110100311235 087766977116  
           
15 Listening II Eny Ernawati 08360261 085645018161  
    Risky Junaedi Eko 201110100311064 085233399996  
    Dimas Raditiya 201010100311123 081335260440  
           
16 Listening IV Ardi widyatama 06360034 085791909699  
    sadly Asis 201010100311171 081393881115  
    Dimas Raditiya 201010100311123 081335260440  
           
17 Speaking II Ismail Hari K. 201110100311071 085335559007  
    Maruf Rifanda 201110100311079 085755548856  
    Dimas Raditiya 201010100311123 081335260440  
    Rofi'i 201010100311220 0857859637706  
           
18 Speaking III Ardi widyatama 06360034 085791909699  
           
19 Speaking IV Dimas Raditiya 201010100311123 081335260440  
           
20 Writing I Azrin 201010100311308 087759651593  
           
21 Writing IV Ardi widyatama 06360034 085791909699  
    Aris Sugiarto 06360148 085732142242  
           
22 Thesis Writing Ardi widyatama 06360034 085791909699  
    Aris Sugiarto 06360148 085732142242  
           
23 CCU Aris Sugiarto 06360148 085732142242  
    Hamid Rahman 06360047 081234529620  
    Rimas Aldilaga 07360207 081944888793  
           
24 Statistik Ardi widyatama 06360034 085791909699  
           
25 Pronounciation Ismail Hari K. 201110100311071 085335559007  
           
           
        Malang, 11 Juli 2012
        Ketua Jurusan,
           
           
           
        Fardini Sabilah, M.Pd
Shared: